Zwartsenberg schrijft

Een aanzet tot nadenken over ontwikkelingen in de pensioenmarkt

Afgezien van het pensioenstelsel zijn er weinig onderwerpen te bedenken die ons uiteindelijk direct raken, maar die ons - simpel gezegd - op dit moment geen moer interesseren. En team van Atos Consulting zag de ontwikkelingen aankomen en belegde een intensieve denksessie met specialisten uit het veld. De tekst in deze white paper geeft drie fasen in het proces weer. Om de geesten in beweging te krijgen werd als eerste stap een reeks stellingen bedacht. De stellingen werden aan de specialisten voorgelegd, die dachten daar onder begeleiding over na en bereikten vaak consensus. Tenslotte reflecteerden pensioenspecialisten van Atos Consulting over deze bereikte consensus.
Mijn rol was om bij de eerste twee fasen aanwezig te zijn en deze adequaat samen te vatten - geen sinecure als de omvang van het gezelschap in overweging wordt genomen. De pdf geeft slechts een deel van de whitepaper - voldoende voor een indruk van de weergave.