Zwartsenberg schrijft

Een toegankelijk rapport over het MIRT-onderzoek rond de A67

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelde ik, in samenwerking met een kernteam van betrokkenen, deze rapportage op van het MIRT-onderzoek rond de A67 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Kenmerkend voor dit type onderzoeken is de betrokkenheid van een groot aantal belanghebbenden, hoge complexiteit en de grote belangen die op het spel staan.

Op het moment dat ik werd ingeschakeld lag er al een omvangrijke stapel rapporten met allerhande technisch onderzoek, haalbaarheidsstudies en milieurapportages. Een groot aantal overheids- en andere instanties had belang bij uitvoering van bepaalde maatregelen of verzette zich daar juist tegen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wilde samen met een kernteam van betrokkenen de bevindingen van het onderzoek vastleggen, en gaf opdracht een publieksvriendelijke rapportage te schrijven.

Het rapportageproces werd gemanaged door projectleider Niek Albers van Infram. Samen met hem begeleidde ik de denksessies van het kernteam, die de input voor deze eindrapportage leverden. De denksessies werden vastgelegd in een boxplan, waarmee de uiteindelijke tekst zonder grote problemen kon worden geschreven.

Overigens is publieksvriendelijk een relatief begrip: hier betekende het dat ook niet-gespecialiseerde betrokkenen de conclusies moesten kunnen begrijpen. Ook moest het rapport duidelijk maken hoe de conclusies in relatie stonden tot de uitkomsten van de onderzoeken en de (on)mogelijkheden binnen de beleidsruimte van IenM.