Zwartsenberg schrijft

Een verhalende lijn in een wereldwijd kennisnetwerk: de CDI Course Calendar 2013-2014

Ruim 50 trainingen en opleidingen, input van bijna evenveel cursusleiders, en een hecht team bij de opdrachtgever om alles in goede banen te leiden. Ziedaar de ingrediënten voor deze catalogus van het Center for Development Innovation. Het CDI is een van de kanalen waarmee Wageningen UR wereldwijd haar kennis verkoopt. Deze catalogus is uiteraard online te vinden, maar wordt ook in gedrukte vorm verspreid, onder meer via amabassades.

Inderdaad, dit is Engelstalig schrijfwerk, uiteraard ook in het Engels door mij uitgevoerd. Voor een opdrachtgever die een engels-lezend publiek wil bereiken dat ook uit 'non-native' lezers bestaat, is het niet zo gek om mij als non-native in te schakelen. Met mijn Engels sta ik dichter bij de doelgroep dan veel native-speakers. De belangrijkste reden om mij deze opdracht te gunnen was echter dat ik een idee had hoe er een verhalende lijn kon worden gebracht in het zeer diverse proza van het grote aantal betrokkenen.