Zwartsenberg schrijft

Over muziek - het Collegium Vocale Deventer

Op het eerste gezicht valt deze tekst hier - temidden van verhalen over zakelijke dienstverlening, techniek en overheid - wellicht wat uit de toon. Met excuus aan het ensemble voor deze beeldspraak. Toch is de aanpak hier niet wezenlijk anders. De insteek is een verhaal: zet bij een uitvaart een CD op en je hoort een mooie uitvoering, maar geen levende muziek. Terwijl wij, het Collegium Vocale Deventer, levende muziek op maat voor u kunnen regelen. De tekst kan kort blijven; enkele voorbeelden volstaan om het concept handen en voeten te geven.