Zwartsenberg schrijft

Tekstschrijfwerk

Zwartsenberg schrijft bijvoorbeeld dit

Ja, je schrijft wat bij elkaar in een paar decennia. Hieronder zo'n beetje de kleinste selectie die ik kon maken. Het belangrijkste kan ik hier natuurlijk niet laten zien. Namelijk mijn interesse voor úw verhaal. Dat wil ik graag horen - zodat ik het weer kan vertellen. Dan moeten we toch echt even een afspraak maken.

Een heldere projecthandleiding voor de gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk staat begin 2014 voor grote veranderingen. Dus staan er projecten op stapel, véél projecten. Daarbij is afgesproken dat iedereen gaat werken met dezelfde projectaanpak: ProjectMatig Werken (PMW).
 

Een toegankelijk rapport over het MIRT-onderzoek rond de A67

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelde ik, in samenwerking met een kernteam van betrokkenen, deze rapportage op van het MIRT-onderzoek rond de A67 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Een successtory - Sogeti scoort bij publieke aanbestedingen met de aanpak van Your Point

ICT-dienstverlener Sogeti is één van de meer spectaculaire successtories van Your Point van de afgelopen jaren. En als u ook wel eens een kansje waagt bij publieke aanbestedingen moet u beslist even doorlezen.

Een verhalende lijn in een wereldwijd kennisnetwerk: de CDI Course Calendar 2013-2014

Ruim 50 trainingen en opleidingen, input van bijna evenveel cursusleiders, en een hecht team bij de opdrachtgever om alles in goede banen te leiden. Ziedaar de ingrediënten voor deze catalogus van het Center for Development Innovation. Het CDI is een van de kanalen waarmee Wageningen UR wereldwijd haar kennis verkoopt. Deze catalogus is uiteraard online te vinden, maar wordt ook in gedrukte vorm verspreid, onder meer via amabassades.

Over muziek - het Collegium Vocale Deventer

Op het eerste gezicht valt deze tekst hier - temidden van verhalen over zakelijke dienstverlening, techniek en overheid - wellicht wat uit de toon. Met excuus aan het ensemble voor deze beeldspraak. Toch is de aanpak hier niet wezenlijk anders.

Een aanzet tot nadenken over ontwikkelingen in de pensioenmarkt

Afgezien van het pensioenstelsel zijn er weinig onderwerpen te bedenken die ons uiteindelijk direct raken, maar die ons - simpel gezegd - op dit moment geen moer interesseren.

Boeken: begeleiding van schrijfteams en schrijvers, redactievoering

Het is een aardige stapel als je de pdf bekijkt. Als ik al die titels hier zou gaan bespreken zou dit toch een wat eenzijdig verhaal worden. Het werken aan die stap was het tegendeel van eenzijdig. Al deze boeken zijn geschreven door schrijfteams.

Over grip krijgen op lastige dossiers: het Proces Protocol van DC Vastgoed

Het maakt voor een gemeente veel uit met welke projectontwikkelaar ze in zee gaat. Dat wist DC Vastgoed ook, dus was het zaak een duidelijk verhaal te vertellen over de aanpak die de ontwikkelaar volgt bij stadsvernieuwing.

Over de toekomst van financieel management, voor Atos KPMG Consulting, World Class Finance

Einstein schijnt ooit gezegd te hebben: we moeten leren het verhaal zo eenvoudig mogelijk te vertellen, maar niet eenvoudiger dan dat.

Met solide wegligging - maar niet 'middle of the road'

Overheden of overheidsdiensten zoeken vaak naar een toon die objectief en solide is, maar toch iets persoonlijks houdt.

Een white paper voor Nolan, Norton & Co. - nu een tijdsdocument

White papers zou je ook 'long reads' kunnen noemen. Dit exemplaar schreef ik in opdracht van het Nolan Norton Institute, een denktank van Nolan, Norton & Co., ter gelegenheid van een bezoek van Jeff Sampler, die een vurig betoog afstak tegen de verzamelde ondernemers.

Een successtory van SAP R/3 bij Hoogovens Pensioenen

De kunst van het schrijven van een successtory zit hem vooral in wat daaraan vooraf gaat: het selecteren van de juiste casus. De feiten uit de casus moeten precies dat punt onderbouwen dat je er als opdrachtgever mee wilt maken.

Over innovatie in KPMG Direct

De bedoeling van KPMG Direct was om ondernemers te steunen met informatie waar ze echt wat aan hadden. Deze vier hartpagina's zijn daar een goed voorbeeld van. Geen ondernemer kan dit thema negeren, en zo is dit verhaal ook ingestoken.

Een luchtige bedrijfsreportage over papierproductie in een kwetsbaar milieu

Ouwe meuk, toch leuk. Moet je over milieumaatregelen een zwaarmoedig of juist een ronkend verhaal vertellen? Of geen van beide?

Over het menselijke gezicht van een veranderproces bij KPMG Consulting

Er verstrijkt altijd enige tijdtussen het moment dat de plaatjes van de nieuwe organisatie zijn getekend en het moment dat iedereen weet welke gevolgen dit voor hem of haar heeft.

Over techniek: de Praktijksheets van Infomil

De praktijksheets van Infomil zijn qua schrijfwerk een voorbeeld van 'strijden met één hand op je rug'.

Ghostwriting: úw verhaal, doeltreffend verteld en opgeschreven

Ghostwriting bestaat in zoveel varianten als er ghostwriters zijn. Barack Obama beschreef zijn ghostwriter John Favreau als ‘de man die mijn brein kan lezen’. Met ghostwriting bedoel ik het schrijven van een verhaal voor een opdrachtgever, dat de opdrachtgever onder eigen naam publiceert.

Over techniek - vochtmeting in gassen

Meet- en regeltechniek voor de industrie. Anders dan bij consumentenelektronica zijn de ontvangers van deze boodschap wél geïnteresseerd in hoe het werkt. Want als je een industrieel meetsysteem koopt, wil je weten waaróm het betrouwbaar is, en of het gemakkelijk te onderhouden is.